HUURVOORWAARDEN
 1. De huurder ontvangt een bevestiging. De bevestiging en deze verhuurvoorwaarden vormen samen een huurovereenkomst tussen de geadresseerde van de bevestiging (huurder) en de afzender daarvan (verhuurder).

 2. Op de eerste huurdag is het vakantiehuis vanaf 15.00 uur voor de huurder beschikbaar. Op de laatste huurdag moet het vakantiehuis om 10.30 uur zijn ontruimd.

 3. De overeenkomst is definitief zodra de aanbetaling van 50 % van de huursom is ontvangen op rekening verhuurder.

 4. Het restant van de huursom zoals vermeld in de bevestiging moet uiterlijk drie weken voor de eerste huurdag zijn voldaan.

 5. Huurder en zijn meerderjarige reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit deze huurovereenkomst. Omdat wij ervan uitgaan dat huurder een annuleringsverzekering sluit, vindt bij annulering geen restitutie van de huursom plaats.

 6. Huurder zal het vakantiehuis tijdens zijn verblijf als goed huurder gebruiken.

 7. In het vakantiehuis mag niet worden gerookt. Huisdieren zijn welkom, wel graag in overleg.

 8. Huurder draagt de kosten van vervanging of reparatie van zaken die door zijn toedoen of nalaten kapot of verloren gaan. Voor zover redelijkerwijs mogelijk draagt huurder direct zelf zorg voor vervanging of reparatie van de verloren of kapotte zaak. Als er zaken kapot of verloren gaan, meldt huurder dat aan verhuurder. In niet-spoedeisende gevallen kan dat direct na terugkeer.

 9. Eventuele schade die door toedoen of nalaten van de huurder ontstaat, wordt verrekend. De borg zijnde € 150.00 zal worden gerestitueerd na controle van het verhuurde.

 10. Klachten of andere problemen moeten onverwijld worden gemeld aan verhuurder.

 11. De sleutels moeten bij vertrek volgens aanwijzing van verhuurder worden ingeleverd of op de door verhuurder aangewezen plaats worden opgeborgen.

 12. Indien het gehuurde door omstandigheden (waaronder overmacht) onverhoopt niet beschikbaar is tijdens de overeengekomen huurtermijn, zal de huurprijs in zijn geheel worden gerestitueerd; de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot deze restitutieverplichting.

 13. Verhuurder is verder niet aansprakelijk voor enige schade die huurder en/of zijn reisgenoten lijden door enige oorzaak verband houdende met het vakantiehuis, deze huurovereenkomst of enige andere oorzaak.

 14. Schoonmaakkosten zijn verplicht en bedragen 50,00 € per verblijf.

P1040211.jpg